દિલ્હીની જામા મસ્જિદમાં એકલી યુવતીઓની એન્ટ્રી પર પ્રતિબંધ, મહિલા આયોગના સ્વાતિ માલિવાલે કહ્યું- ઈમામને ફટકારી રહી છું નોટિસ
દિલ્હીની જામા મસ્જિદમાં એકલી યુવતીઓની એન્ટ્રી પર પ્રતિબંધ, મહિલા આયોગના સ્વાતિ માલિવાલે કહ્યું- ઈમામને ફટકારી રહી છું નોટિસ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ