ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
દિલ્હીના વિજ્ઞાન ભવનમાં કેન્દ્ર સરકાર અને ખેડૂત સંગઠનો વચ્ચે ચાલી રહેલી બેઠક પૂર્ણ, છેલ્લા 8 કલાકથી ચાલી રહી હતી બેઠક
દિલ્હીના વિજ્ઞાન ભવનમાં કેન્દ્ર સરકાર અને ખેડૂત સંગઠનો વચ્ચે ચાલી રહેલી બેઠક પૂર્ણ, છેલ્લા 8 કલાકથી ચાલી રહી હતી બેઠક
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ