દિલ્હીઃ રિપબ્લિક ડે પરેડની રિહર્સલ આવતીકાલથી, ઇન્ડિયા ગેટની આસપાસ ટ્રાફિક ડાયવર્ટ
દિલ્હીઃ રિપબ્લિક ડે પરેડની રિહર્સલ આવતીકાલથી, ઇન્ડિયા ગેટની આસપાસ ટ્રાફિક ડાયવર્ટ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ