દિલ્હીઃ નરેલામાં પ્લાસ્ટિક ફેક્ટરીમાં લાગી આગ, ઘટનાસ્થળે ફાયર વિભાગની 15 ગાડીઓ પહોંચી
દિલ્હીઃ નરેલામાં પ્લાસ્ટિક ફેક્ટરીમાં લાગી આગ, ઘટનાસ્થળે ફાયર વિભાગની 15 ગાડીઓ પહોંચી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ