દાહોદના લુહારવાડામાં ડિસ્પોઝલ સામાનની દુકાનમાં આગ, વરઘોડામાં ફટાકડા ફોડતા સમયે તણખો દુકાનમાં પડતા લાગી આગ, ફાયર વિભાગે ભારે જહેમત બાદ આગ પર મેળવ્યો કાબૂ, સામાન બળીને ખાખ
દાહોદના લુહારવાડામાં ડિસ્પોઝલ સામાનની દુકાનમાં આગ, વરઘોડામાં ફટાકડા ફોડતા સમયે તણખો દુકાનમાં પડતા લાગી આગ, ફાયર વિભાગે ભારે જહેમત બાદ આગ પર મેળવ્યો કાબૂ, સામાન બળીને ખાખ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ