દાહોદના જામરણ ગામે અંતિમયાત્રા દરમિયાન ફાયરિંગમાં 2ને ગંભીર ઈજા, મૃતકની અંતિમ ઈચ્છા હોવાનું કહીને ફાયરિંગ કર્યુ
દાહોદના જામરણ ગામે અંતિમયાત્રા દરમિયાન ફાયરિંગમાં 2ને ગંભીર ઈજા, મૃતકની અંતિમ ઈચ્છા હોવાનું કહીને ફાયરિંગ કર્યુ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ