દાર્જિલિંગમાં ચાલતી કથા દરમિયાન કથાકાર મોરારી બાપુએ જામનગર,ગીર,પોરબંદર,જૂનાગઢ સહિતના પૂર અસરગ્રસ્તો માટે મુખ્યમંત્રી રાહત ફંડમાં 25 લાખ સહાય આપવાની કરી જાહેરાત
દાર્જિલિંગમાં ચાલતી કથા દરમિયાન કથાકાર મોરારી બાપુએ જામનગર,ગીર,પોરબંદર,જૂનાગઢ સહિતના પૂર અસરગ્રસ્તો માટે મુખ્યમંત્રી રાહત ફંડમાં 25 લાખ સહાય આપવાની કરી જાહેરાત
X

Trending

Afghanistan Crisis
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ