દહેગામ-બાયડ રોડ પર કાર અને ટ્રક વચ્ચે થયો અકસ્માત, કારમાં સવાર બે થી ત્રણ લોકો સળગ્યા હોવાની આશંકા
દહેગામ-બાયડ રોડ પર કાર અને ટ્રક વચ્ચે થયો અકસ્માત, કારમાં સવાર બે થી ત્રણ લોકો સળગ્યા હોવાની આશંકા
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ