દક્ષિણ આફ્રિકામાં મળેલો કોરોના વાયરસ અતિ ભયાનક: એન્ટીબોડીને તોડીને ફરીથી કરે છે સંક્રમિત, બ્રિટનમાંથી આવેલા નવા કોરોના વાયરસ કરતા પણ વધુ ગંભીર
દક્ષિણ આફ્રિકામાં મળેલો કોરોના વાયરસ અતિ ભયાનક: એન્ટીબોડીને તોડીને ફરીથી કરે છે સંક્રમિત, બ્રિટનમાંથી આવેલા નવા કોરોના વાયરસ કરતા પણ વધુ ગંભીર
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ