તેલંગાણા : ખમ્મમમાં સરકારી શાળાના 8 વિદ્યાર્થીઓ કોરોના પોઝિટિવ
તેલંગાણા : ખમ્મમમાં સરકારી શાળાના 8 વિદ્યાર્થીઓ કોરોના પોઝિટિવ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ