તેલંગાણા અને મધ્યપ્રદેશમાં પણ મેઘ તાંડવ: જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત, વાહનો અને અનેક મકાનો પાણીમાં ગરકાવ
તેલંગાણા અને મધ્યપ્રદેશમાં પણ મેઘ તાંડવ: જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત, વાહનો અને અનેક મકાનો પાણીમાં ગરકાવ
X

Trending

Pegasus Snooping
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ