તેલંગણા- પોલીસે સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન 210 કિલો ગાંજા સાથે એક આરોપીની ધરપકડ કરી
તેલંગણા- પોલીસે સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન 210 કિલો ગાંજા સાથે એક આરોપીની ધરપકડ કરી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ