ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
તુર્કી અને ગ્રીસમાં 7ની તીવ્રતાનો જોરદાર ભૂકંપ, ઇઝમિર વિસ્તારથી 17 કિમી દૂર ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા.
તુર્કી અને ગ્રીસમાં 7ની તીવ્રતાનો જોરદાર ભૂકંપ, ઇઝમિર વિસ્તારથી 17 કિમી દૂર ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ