તમિલનાડુમાં પોંગલના દિવસે જલિકટ્ટૂ દરમિયાન એક 18 વર્ષીય યુવકનું મોત, 80 લોકો થયા ઘાયલ
તમિલનાડુમાં પોંગલના દિવસે જલિકટ્ટૂ દરમિયાન એક 18 વર્ષીય યુવકનું મોત, 80 લોકો થયા ઘાયલ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ