ડાંગનાં પૂર્વ ધારાસભ્ય મંગળ ગાવિત ભાજપમાં જોડાયા, મંત્રી ગણપત વસાવા, મંત્રી ઈશ્વર પરમાર રહ્યા ઉપસ્થિત,આહવામાં કાર્યક્રમ દરમિયાન વિધિવત રીતે ભગવો ધારણ કર્યો, ધારસભ્ય પદેથી રાજીનામું આપ્યા બાદ માગી હતી ટિકિટ,ભાજપે ટિકિટ ન આપી પરંતુ પાર્ટીમાં સમાવ્યા
ડાંગનાં પૂર્વ ધારાસભ્ય મંગળ ગાવિત ભાજપમાં જોડાયા, મંત્રી ગણપત વસાવા, મંત્રી ઈશ્વર પરમાર રહ્યા ઉપસ્થિત,આહવામાં કાર્યક્રમ દરમિયાન વિધિવત રીતે ભગવો ધારણ કર્યો, ધારસભ્ય પદેથી રાજીનામું આપ્યા બાદ માગી હતી ટિકિટ,ભાજપે ટિકિટ ન આપી પરંતુ પાર્ટીમાં સમાવ્યા
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ
x