ટ્વીટરે ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા અયાતુલ્લા સૈયદ અલી ખોમૈનીનું ટ્વીટર એકાઉન્ટ કર્યું સસ્પેન્ડ : રિપોર્ટ
ટ્વીટરે ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા અયાતુલ્લા સૈયદ અલી ખોમૈનીનું ટ્વીટર એકાઉન્ટ કર્યું સસ્પેન્ડ : રિપોર્ટ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ