ટ્રેકટર રેલી મુદ્દે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહની અધ્યક્ષતામાં સાંજે 5 વાગે દિલ્હી પોલીસ કમિશ્નર અને IB ચીફ સાથે બેઠક
ટ્રેકટર રેલી મુદ્દે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહની અધ્યક્ષતામાં સાંજે 5 વાગે દિલ્હી પોલીસ કમિશ્નર અને IB ચીફ સાથે બેઠક
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ