ટાઈમ મેગેઝિનના 100 સૌથી શક્તિશાળી લોકોમાં પીએમ મોદી, મમતા બેનરજી અને અદાર પુનાવાલા સામેલ, 2021 ની યાદી જાહેર
ટાઈમ મેગેઝિનના 100 સૌથી શક્તિશાળી લોકોમાં પીએમ મોદી, મમતા બેનરજી અને અદાર પુનાવાલા સામેલ, 2021 ની યાદી જાહેર
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ