ઝારખંડમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોના વાયરસના 101 નવા કેસ નોંધાયા, 3 લોકોના મોત.
ઝારખંડમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોના વાયરસના 101 નવા કેસ નોંધાયા, 3 લોકોના મોત.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ