ઝારખંડમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોનાના 219 નવા કેસ નોંધાયા, 1નું મોત, કુલ કેસો 1 લાખ 9 હજાર 990 થયા અને કુલ મોત 978
ઝારખંડમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોનાના 219 નવા કેસ નોંધાયા, 1નું મોત, કુલ કેસો 1 લાખ 9 હજાર 990 થયા અને કુલ મોત 978
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ