ઝારખંડમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોનાથી 7ના મોત, અત્યાર સુધીમાં 1158 લોકોના મોત
ઝારખંડમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોનાથી 7ના મોત, અત્યાર સુધીમાં 1158 લોકોના મોત
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ