ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
ઝાયડસ બાયોટેક પાર્કની મુલાકાત બાદ PM મોદીએ ટ્વિટ કરીને કહ્યું 'ઝાયડસ કેડિલામાં બની રહેલી DNA આધારિત રસી વિશે જાણવા પ્લાન્ટની મુલાકાત લીધી. સમગ્ર ટીમની કામગીરી પ્રશંસનીય છે અને ભારત સરકાર તેમના પ્રયત્નોમાં તેમની સાથે છે.'
ઝાયડસ બાયોટેક પાર્કની મુલાકાત બાદ PM મોદીએ ટ્વિટ કરીને કહ્યું 'ઝાયડસ કેડિલામાં બની રહેલી DNA આધારિત રસી વિશે જાણવા પ્લાન્ટની મુલાકાત લીધી. સમગ્ર ટીમની કામગીરી પ્રશંસનીય છે અને ભારત સરકાર તેમના પ્રયત્નોમાં તેમની સાથે છે.'
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ