જેતપુર : ગોંડલના મસીતાળા ગામમાં માતા અને બે પુત્રીઓએ કૂવામાં કૂદીને આપઘાત કર્યો, બે વર્ષ અગાઉ પતિએ પણ કર્યો હતો આપઘાત
જેતપુર : ગોંડલના મસીતાળા ગામમાં માતા અને બે પુત્રીઓએ કૂવામાં કૂદીને આપઘાત કર્યો, બે વર્ષ અગાઉ પતિએ પણ કર્યો હતો આપઘાત
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ