જૂનાગઢ: કોંગ્રેસ MLA ભીખા જોશીનું મોટું નિવેદન, કહ્યું- જવાહર ચાવડા પહેલા મને કેબિનેટ મંત્રી બનાવવાની તથા 25 કરોડ આપવાની થઈ હતી ઓફર પરંતુ હું કોંગ્રેસમાં છું અને રહીશ
જૂનાગઢ: કોંગ્રેસ MLA ભીખા જોશીનું મોટું નિવેદન, કહ્યું- જવાહર ચાવડા પહેલા મને કેબિનેટ મંત્રી બનાવવાની તથા 25 કરોડ આપવાની થઈ હતી ઓફર પરંતુ હું કોંગ્રેસમાં છું અને રહીશ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ