જૂનાગઢ અને પોરબંદર જિલ્લામાં ધોધમાર વરસાદ: માણાવદર સહિતના ગ્રામ્ય પંથકમાં મેઘ મહેર થતા નીચાણવાળા વિસ્તારમાં પાણી ભરાયા, પોરબંદર સહિત જિલ્લાના ઘેડ, માધવપુરમાં ધોધમાર વરસાદ
જૂનાગઢ અને પોરબંદર જિલ્લામાં ધોધમાર વરસાદ: માણાવદર સહિતના ગ્રામ્ય પંથકમાં મેઘ મહેર થતા નીચાણવાળા વિસ્તારમાં પાણી ભરાયા, પોરબંદર સહિત જિલ્લાના ઘેડ, માધવપુરમાં ધોધમાર વરસાદ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ