જૂનાગઢમાં 7 માર્ચથી યોજાનાર મહાશિવરાત્રીનો મેળો કોરોનાના કારણે રદ્દ કરવાનો કલેક્ટરની બેઠકમાં લેવાયો નિર્ણય, અગાઉ પરિક્રમા પણ કરાઈ હતી રદ્દ
જૂનાગઢમાં 7 માર્ચથી યોજાનાર મહાશિવરાત્રીનો મેળો કોરોનાના કારણે રદ્દ કરવાનો કલેક્ટરની બેઠકમાં લેવાયો નિર્ણય, અગાઉ પરિક્રમા પણ કરાઈ હતી રદ્દ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ