જૂનાગઢના કેશોદમાં ભેદી ધડાકો સંભળાતા લોકો ઘરની બહાર દોડી આવ્યા, ધડાકા પાછળનું કારણ અકબંધ
જૂનાગઢના કેશોદમાં ભેદી ધડાકો સંભળાતા લોકો ઘરની બહાર દોડી આવ્યા, ધડાકા પાછળનું કારણ અકબંધ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ