જુનાગઢ ન્યૂઝ: માંગરોળ તાલુકાના બામણવાડા ગામે 3 ઈંચ વરસાદ ખાબક્યો, ખેતરો પાણી પાણી થતાં કુવા રિચાર્જ થવાનુ શરુ, ખેડૂતોમાં હરખની હેલી
જુનાગઢ ન્યૂઝ: માંગરોળ તાલુકાના બામણવાડા ગામે 3 ઈંચ વરસાદ ખાબક્યો, ખેતરો પાણી પાણી થતાં કુવા રિચાર્જ થવાનુ શરુ, ખેડૂતોમાં હરખની હેલી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ