જામ ખંભાળિયા હાઇવે પાસે સોનારડી પાટિયા નજીક બે કાર વચ્ચે અકસ્માતમાં 3 લોકોનાં મૃત્યું, 6ને ઇજા, ધુમ્મસના કારણે અકસ્માત થયો હોવાનો પ્રાથમિક અહેવાલ
જામ ખંભાળિયા હાઇવે પાસે સોનારડી પાટિયા નજીક બે કાર વચ્ચે અકસ્માતમાં 3 લોકોનાં મૃત્યું, 6ને ઇજા, ધુમ્મસના કારણે અકસ્માત થયો હોવાનો પ્રાથમિક અહેવાલ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ