પરિણામ BJP INC AAP OTH
156 17 5 4
જામા મસ્જિદ મહિલા વિવાદ : PROએ કહ્યું, પ્રતિબંધ નથી મૂકાયો, પરિવાર અને લગ્ન કરેલા કપલ આવી શકે છે
જામા મસ્જિદ મહિલા વિવાદ : PROએ કહ્યું, પ્રતિબંધ નથી મૂકાયો, પરિવાર અને લગ્ન કરેલા કપલ આવી શકે છે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ