જામનગરમાં ભાજપના ફાળે વધુ એક પેનલ : જામનગરમાં આ વખતે ભાજપનો હતો 50 પ્લસનો ટાર્ગેટ, ભાજપ પોતાના ટાર્ગેટથી બે બેઠક દૂર
જામનગરમાં ભાજપના ફાળે વધુ એક પેનલ : જામનગરમાં આ વખતે ભાજપનો હતો 50 પ્લસનો ટાર્ગેટ, ભાજપ પોતાના ટાર્ગેટથી બે બેઠક દૂર
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ