જામનગરમાં પૂર્વ રાજ્યમંત્રી વસુબેન ત્રિવેદી અને તેમના પરિવારના સભ્યો કોરોનાગ્રસ્ત, તમામને કોવિડ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયા
જામનગરમાં પૂર્વ રાજ્યમંત્રી વસુબેન ત્રિવેદી અને તેમના પરિવારના સભ્યો કોરોનાગ્રસ્ત, તમામને કોવિડ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયા
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ