જામનગરમાં પૂર્વ રાજ્યમંત્રીનો વસુબેન ત્રિવેદી અને તેના પરિવારના સભ્યો કોરોનાગ્રસ્ત, તમામને કોવિડ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયા
જામનગરમાં પૂર્વ રાજ્યમંત્રીનો વસુબેન ત્રિવેદી અને તેના પરિવારના સભ્યો કોરોનાગ્રસ્ત, તમામને કોવિડ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયા
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ