જામનગરના સાધના કોલોની નજીક કારમાં અચાનક આગ લાગતા દોડધામ મચી, આગ પ્રસરતા 2 ફાયર ફાઈટર ઘટનાસ્થળે
જામનગરના સાધના કોલોની નજીક કારમાં અચાનક આગ લાગતા દોડધામ મચી, આગ પ્રસરતા 2 ફાયર ફાઈટર ઘટનાસ્થળે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ