ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
જસ્ટિન ટ્રૂડોની ટિપ્પણી બાદ ભારતની કેનેડાને ફટકાર, ઉચ્ચ કમિશનરને મોકલાયુ સમન્સ
જસ્ટિન ટ્રૂડોની ટિપ્પણી બાદ ભારતની કેનેડાને ફટકાર, ઉચ્ચ કમિશનરને મોકલાયુ સમન્સ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ