જવાહર ચાવડાને મંત્રી પદેથી હટાવવામાં આવશે તો વિરોધની ચીમકી, સમર્થનમાં સોશિયલ મીડિયામાં વાઇરલ થયા મેસેજ
જવાહર ચાવડાને મંત્રી પદેથી હટાવવામાં આવશે તો વિરોધની ચીમકી, સમર્થનમાં સોશિયલ મીડિયામાં વાઇરલ થયા મેસેજ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ