ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
જયપુરઃ રાજસ્થાનના કોરોના પ્રભાવિત જિલ્લાઓમાં રાત્રે 9:30થી સવારે 6 વાગ્યા સુધી નાઇટ કરફ્યુ
જયપુરઃ રાજસ્થાનના કોરોના પ્રભાવિત જિલ્લાઓમાં રાત્રે 9:30થી સવારે 6 વાગ્યા સુધી નાઇટ કરફ્યુ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ