જમ્મૂ કાશ્મીરના ડોડા જિલ્લામાં ભૂકંપના આંચકા, 2.9 તીવ્રતા
જમ્મૂ કાશ્મીરના ડોડા જિલ્લામાં ભૂકંપના આંચકા, 2.9 તીવ્રતા
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ