જમ્મૂ-કાશ્મીરઃ પૂંછમાં પાકિસ્તાને ફરી સીઝ ફાયર ઉલ્લંઘન કર્યું, ભારતીય સેનાએ પાકિસ્તાનને વળતો જવાબ આપ્યો, પાલાકોટ સેકટરમાં પાકિસ્તાને ફાયરિંગ કર્યું
જમ્મૂ-કાશ્મીરઃ પૂંછમાં પાકિસ્તાને ફરી સીઝ ફાયર ઉલ્લંઘન કર્યું, ભારતીય સેનાએ પાકિસ્તાનને વળતો જવાબ આપ્યો, પાલાકોટ સેકટરમાં પાકિસ્તાને ફાયરિંગ કર્યું
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ