જમ્મુ કાશ્મીર- મેજર, કર્નલ અને ડીએસપીની શહાદતનો બદલો પૂરો, અનંતનાગમાં માર્યો ગયો ઈનામી આતંકી ઉજ્જેર ખાન
જમ્મુ કાશ્મીર- મેજર, કર્નલ અને ડીએસપીની શહાદતનો બદલો પૂરો, અનંતનાગમાં માર્યો ગયો ઈનામી આતંકી ઉજ્જેર ખાન
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ