જમ્મુ કાશ્મીર ગજનવી ફોર્સથી જોડાયેલો આંતકવાદી ઝડપાયો, NIAએ દબોચ્યો
જમ્મુ કાશ્મીર ગજનવી ફોર્સથી જોડાયેલો આંતકવાદી ઝડપાયો, NIAએ દબોચ્યો
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ