જમ્મુ કાશ્મીરમાં 4.1 તીવ્રતાનો ભૂકંપના આંચકાઃ નેશનલ સેન્ટર ફૉર સિસ્મોલૉજી
જમ્મુ કાશ્મીરમાં 4.1 તીવ્રતાનો ભૂકંપના આંચકાઃ નેશનલ સેન્ટર ફૉર સિસ્મોલૉજી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ