જમ્મુ-કાશ્મીરમાં ભૂકંપના ઝટકા, રિક્ટર સ્કેલ પર તીવ્રતા 5.3 નોંધાઈ
જમ્મુ-કાશ્મીરમાં ભૂકંપના ઝટકા, રિક્ટર સ્કેલ પર તીવ્રતા 5.3 નોંધાઈ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ