જમ્મુ કાશ્મીરમાં ભૂકંપના આંચકા, રિક્ટર સ્કેલ પર 3.6ની તીવ્રતા નોંધાઇ
જમ્મુ કાશ્મીરમાં ભૂકંપના આંચકા, રિક્ટર સ્કેલ પર 3.6ની તીવ્રતા નોંધાઇ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ