જમ્મુ કાશ્મીરમાં કલમ 370 વિરૂદ્ધ અરજી પર આગામી મહિને સુનાવણી કરશે સુપ્રીમ કોર્ટ
જમ્મુ કાશ્મીરમાં કલમ 370 વિરૂદ્ધ અરજી પર આગામી મહિને સુનાવણી કરશે સુપ્રીમ કોર્ટ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ