જમ્મુ કાશ્મીરમાં આ વર્ષે 151 આતંકવાદીઓનો સફાયો કરાયો, 199 સક્રિય
જમ્મુ કાશ્મીરમાં આ વર્ષે 151 આતંકવાદીઓનો સફાયો કરાયો, 199 સક્રિય
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ