જમ્મુ કાશ્મીરના શોપિયાંમાં હિંસક અથડામણ, 3 આતંકવાદી ઠાર અને 1 જવાન ઘાયલ
જમ્મુ કાશ્મીરના શોપિયાંમાં હિંસક અથડામણ, 3 આતંકવાદી ઠાર અને 1 જવાન ઘાયલ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ