જમ્મુ-કટરામાં બસમાં આગ લાગવા મામલે મોટો ખુલાસો, NIA તપાસમાં આતંકવાદી હુમલાની શક્યતા, મહત્વનું છે કે, જમ્મૂથી કટરા તરફ જતી બસમાં આગ લાગતા 4 લોકોના મોત અને 20 ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા
જમ્મુ-કટરામાં બસમાં આગ લાગવા મામલે મોટો ખુલાસો, NIA તપાસમાં આતંકવાદી હુમલાની શક્યતા, મહત્વનું છે કે, જમ્મૂથી કટરા તરફ જતી બસમાં આગ લાગતા 4 લોકોના મોત અને 20 ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ