જમ્મુ અને કાશ્મીરના પોલીસ નિર્દેશક દિલબાગ સિંહે આજે પોલીસ હેડક્વાર્ટર જમ્મુમાં એક ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠકની અધ્યક્ષતા કરી હતી જેમાં જમ્મુ ઝોનની સુરક્ષાની સ્થિતિની સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી.
જમ્મુ અને કાશ્મીરના પોલીસ નિર્દેશક દિલબાગ સિંહે આજે પોલીસ હેડક્વાર્ટર જમ્મુમાં એક ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠકની અધ્યક્ષતા કરી હતી જેમાં જમ્મુ ઝોનની સુરક્ષાની સ્થિતિની સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ