છેલ્લી ઘડીએ શપથવિધિ કાર્યક્રમ રદ થયા બાદ ગુજરાત મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ મણિનગર સ્થિત RSSના કાર્યાલય ડૉ.હેડગેવર ભવન પહોંચ્યા
છેલ્લી ઘડીએ શપથવિધિ કાર્યક્રમ રદ થયા બાદ ગુજરાત મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ મણિનગર સ્થિત RSSના કાર્યાલય ડૉ.હેડગેવર ભવન પહોંચ્યા
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ